Christiania Rørleggerbedrift

Vi i Christiania Rørleggerbedrift er like bekymret for COVID-19-viruset som deg, og vi har tatt de forhåndsregler vi kan for å redusere spredningen.
Tiltakene og prosedyrene er på plass slik at vi kan redusere spredningen av viruset, og opprettholde virksomheten vår tilnærmet vanlig.
For å svare på bekymringer, avklare for kunder, leverandører og andre interessenter, har vi satt i verk følgende tiltak.

Generelle anbefalinger:

✓ Følg med på nasjonale råd hver dag. Helserådene endrer seg fortløpende.
✓ Etterlev nasjonale råd om smitteforebygging
✓ Vær ekstra nøye med riktig bruk av verneutstyr
✓ Forebygg smitte og praktiser god håndhygiene
✓ Husk hygienetiltak i alle ledd – verktøy, måleutstyr, biler…

Interne tiltak:

 • Christiania Rørleggerbedrift har mulighet til hjemmekontor for sine ledere og prosjekt ledere. På hjemmekontor vil vi ha god tilgang til systemer og god kundeoppfølging.
 • Christiania Rørleggerbedrift vil fortsette å møte potensielle kunder og eksisterende kunder, så lenge kunden føler seg komfortabel med dette. Ellers vil møter bli gjennomført på nettet og / eller telefon.
 • Christiania Rørleggerbedrift vil ikke gjennomføre møter der større grupper mennesker er samlet, for eksempel informasjonsmøter.
 • Møter på våre kontorer, med leverandører og lignende, vil bli redusert til et absolutt minimum.
 • Reise, med fly, tog eller buss vil bli begrenset, og vil bare bli brukt i arbeidstiden gjennom godkjenning av ledelsen, Starte tidligere for de som tar kollektivtransport
 • Vår kantine er begrenset inntil videre, det skal være ekstra renhold og varsling om håndvask i alle rom.
 • Utfør grundig håndvask, evt. dusj, umiddelbart etter arbeidet er avsluttet og alltid før inntak av mat og drikke.

Eksterne tiltak:

 • Arbeidstøy skal tas med hjem for vask.
 • Arbeidstøy og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut    dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal destrueres om nødvendig.
 • Tett oppfølging av byggeplasser
 • Avdekke med kunden på telefonen før vi reiser til møte/avtale at de ikke har symptomer eller fare for smitte. Har kunden fare for smitte eller karantene flyttes avtalen.

Ut på prosjekt:

 • Dele opp lunsj. Maks 3 spiser samtidig.
 • Sperrebånd der hvor vi jobber slik at ingen kommer bort til oss.
 • Oppslag om håndhygiene
 • Unngå møter

Ikke nøl med å kontakte oss på post@crb.no eller telefon 22161616

Med vennlig hilsen,
Christiania Rørleggerbedrift